Duurzaam (t)huisadviesFinanciering

Natuurlijke momenten

Om te beginnen is het goed om te bedenken op welk moment u maatregelen neemt. Combinaties met onderhoud- of vervangingsmomenten zijn financieel verstandig. Naast dat u niet iets afdankt wat goed is, was u zonder maatregelen toch al een deel van het geld kwijt aan het onderhoud of vervanging.

Subsidie

Er zijn veel verschillende subsidiemogelijkheden zoals de BTW teruggave op zonnepanelen en SDE, SDE ++ en de ISDE . Bij een maatwerkadvies informeren wij u altijd uitgebreid over de mogelijkheden bij de geadviseerde maatregelen. Lees hier meer over maatwerkadvies.

Extra hypotheek

Wanneer u een hypotheek afsluit voor aankoop van een woning kunt u tegenwoordig maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Voor verduurzamende matregelen is een uitzondering mogelijk. U kunt maximaal 6% extra financieren tot maximaal €9.000,- Dit geldt dient besteed te worden aan verduurzamende maatregelen.

Rentekorting

Bij steeds meer hypotheekverstrekkers is het mogelijk om korting te krijgen. Een korting van 0,1-0,2% bij een label A+ of beter. Korting en voorwaarden verschilt per hypotheekverstrekker.

Nationaal warmtefonds

Het nationaal warmtefonds is een fonds met verschillende regelingen. Via bijvoorbeeld de energie bespaarlening kunt u tegen een gunstige rente tot €25.000 lenen ten behoeve van duurzame maatregelen. Ook werkt dit fonds aan een hypotheekvorm voor particulieren die mee kunnen doen met verduurzamingsprojecten van woningcorporaties, maar niet de financiële middelen hebben.

Gemeentelijke regelingen

Ook gemeentes stimuleren inwoners voor het nemen van duurzame maatregelen. Sommige gemeentes verlenen subsidies, vouchers of bijv. LED lampen via de RREW. Zodra er voor uw buurt een wijk-uitvoeringplan is opgesteld zijn er mogelijk ook financiële stimuleringsregelingen opgenomen. Lees hier meer over de gemeentelijke plannen.

Belasting

De overheid heft energiebelasting om zuinig gebruik te stimuleren. Wist u dat iedereen korting krijgt op zijn energiebelasting omdat energie een primaire levensvoorziening is? Door met de belastingtarieven te schuiven wil de overheid langzamerhand alternatieven voor aardgas stimuleren. De komende jaren wordt daarom de belasting op elektriciteit verlaagd maar op gas verhoogd. Elke besparing op aardgasverbruik levert elk jaar ook iets meer belastingvoordeel op.

Saldering

Saldering is een overheidsregeling waarbij uw totale zonne-opwek van uw verbruik wordt afgetrokken op de eindnota van de energiemaatschappij. Zolang u meer stroom verbruikt dan u opwekt, levert elke kWh stroom net zo veel op als het kost om te kopen. Dit is gemiddeld zo’n €0,22 per kWh. Wekt u meer op dan u jaarlijks verbruikt? Dan ontvangt u €0,05-€0,11 per kWh, het tarief is afhankelijk van uw energiemaatschappij.

Afschaffing

Schrik niet, maar salderen is niet voor eeuwig. Er liggen concrete plannen om het af te schaffen. Maar geen zorgen, ook zonder deze regeling is het aanschaffen van zonnepanelen een goede investering. De opwekvermogens blijven stijgen en door onder meer de massaproductie dalen de kosten elk jaar verder. Salderen staat innovatie is de weg, opslagtechniek wordt nauwelijks toegepast terwijl dat in de landen om ons heen al gemeen goed is. Zonder salderingsregeling wordt er gekeken naar de transactie:

  • Direct opgewekte zonnestroom gebruiken; dit kost u niets. Gratis stroom.
  • Terug leveren aan het net; dit levert u €0,05-€0,11 per kWh op.
  • Verbruik van het net; dit kost u gemiddeld €0,22 per kWh.

Een gemiddeld huishouden met zonnepanelen verbruikt 30% direct en 70% wordt eerst terug geleverd aan het net (tegen €0,05-€0,11) waarna het weer van het net wordt afgenomen tegen €0,22. Zo veel mogelijk direct verbruiken is zonder salderen de slimste keuze. Dus niet de wasmachine ‘savonds laat aanzetten voor het nachttarief, maar juist wanneer de zon op uw panelen schijnt.

Huren zonnepanelen

Niet doen, het klink vaak mooi maar kost onnodig veel geld. Dat kan je beter zelf houden. Toch zonnepanelen zonder te investeren? Kijk eens naar de energie bespaarlening van het nationaal warmtefonds,  die komt gunstiger uit dan het huren van zonnepanelen. Lees hier meer over financieringsopties zoals de energie bespaarlening.